گفت‌وگوی برادرانه لاریجانی‌ها و دیده‌بوسی اعضا در اولین جلسه مجمع تشخیص مصلحت در سال جدید

گفت‌وگوی برادرانه لاریجانی‌ها و دیده‌بوسی اعضا در اولین جلسه مجمع تشخیص مصلحت در سال جدید
اولین جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال جدید به ریاست آیت‌الله هاشمی رفسنجانی و با حضور اعضا امروز برگزار شد.

گفت‌وگوی برادرانه لاریجانی‌ها و دیده‌بوسی اعضا در اولین جلسه مجمع تشخیص مصلحت در سال جدید

اولین جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال جدید به ریاست آیت‌الله هاشمی رفسنجانی و با حضور اعضا امروز برگزار شد.
گفت‌وگوی برادرانه لاریجانی‌ها و دیده‌بوسی اعضا در اولین جلسه مجمع تشخیص مصلحت در سال جدید

فروش بک لینک