گلایه اردوغان از اروپا تمامی ندارد!

گلایه اردوغان از اروپا تمامی ندارد!
ایسنا نوشت: رئیس جمهور ترکیه در اظهاراتی انتقادآمیز اعلام کرد: رهبران اروپایی در نشان دادن همبستگی با ترکیه پس از کودتای نافرجام ۱۵ ژوئیه ناکام ماندند و به جای نشان دادن همبستگی تنها نگرانی‌های خود را درباره اجرای قانون اعلام می‌کنند.

گلایه اردوغان از اروپا تمامی ندارد!

ایسنا نوشت: رئیس جمهور ترکیه در اظهاراتی انتقادآمیز اعلام کرد: رهبران اروپایی در نشان دادن همبستگی با ترکیه پس از کودتای نافرجام ۱۵ ژوئیه ناکام ماندند و به جای نشان دادن همبستگی تنها نگرانی‌های خود را درباره اجرای قانون اعلام می‌کنند.
گلایه اردوغان از اروپا تمامی ندارد!

نفت آموزش پرورش دولتی