گمرک خبر تخلف را تایید کرد

گمرک خبر تخلف را تایید کرد
روابط عمومی گمرک ایران با انتشار اطلاعیه ای ضمن تایید تخلف در گمرک تهران، به ارائه توضیحات پیرامون این موضوع پرداخت.

گمرک خبر تخلف را تایید کرد

روابط عمومی گمرک ایران با انتشار اطلاعیه ای ضمن تایید تخلف در گمرک تهران، به ارائه توضیحات پیرامون این موضوع پرداخت.
گمرک خبر تخلف را تایید کرد