گوترش از ادامه محاصره یمن انتقاد کرد

گوترش از ادامه محاصره یمن انتقاد کرد
دبیر کل سازمان ملل متحد ضمن انتقاد از اقدامات عربستان سعودی در تشدید محاصره یمن اعلام کرد که ادامه این محاصره فعالیت‌های انسان‌دوستانه در این کشور را از بین می‌برد.

گوترش از ادامه محاصره یمن انتقاد کرد

دبیر کل سازمان ملل متحد ضمن انتقاد از اقدامات عربستان سعودی در تشدید محاصره یمن اعلام کرد که ادامه این محاصره فعالیت‌های انسان‌دوستانه در این کشور را از بین می‌برد.
گوترش از ادامه محاصره یمن انتقاد کرد