گوترش: درگیری مستقیم اسرائیل و حزب‌الله بدترین کابوس است

گوترش: درگیری مستقیم اسرائیل و حزب‌الله بدترین کابوس است
دبیرکل سازمان ملل با ابراز نگرانی نسبت به تنش‌زایی‌ها در خاورمیانه، هشدار داد درگیری مستقیم بین اسرائیل و حزب‌الله، بدترین کابوس خواهد بود.

گوترش: درگیری مستقیم اسرائیل و حزب‌الله بدترین کابوس است

دبیرکل سازمان ملل با ابراز نگرانی نسبت به تنش‌زایی‌ها در خاورمیانه، هشدار داد درگیری مستقیم بین اسرائیل و حزب‌الله، بدترین کابوس خواهد بود.
گوترش: درگیری مستقیم اسرائیل و حزب‌الله بدترین کابوس است