یادداشت‌های آقای هاشمی دارای اُریب است/ناآرامی‌های اخیر و آشوب‌های دهه 70 شبیه یکدیگر است

یادداشت‌های آقای هاشمی دارای اُریب است/ناآرامی‌های اخیر و آشوب‌های دهه 70 شبیه یکدیگر است
احمد توکلی گفت: انتقادات اصلاح‌طلبان به هاشمی بی‌رحمانه بود و او را “تاریخ‌مصرف گذشته” دانسته و فکر می‌کردند وضعیت همیشه به همان شکل می‌ماند اما مجبور شدند بعد از شکست در انتخابات مجلس هفتم به هاشمی پناه ببرند.

یادداشت‌های آقای هاشمی دارای اُریب است/ناآرامی‌های اخیر و آشوب‌های دهه 70 شبیه یکدیگر است

احمد توکلی گفت: انتقادات اصلاح‌طلبان به هاشمی بی‌رحمانه بود و او را “تاریخ‌مصرف گذشته” دانسته و فکر می‌کردند وضعیت همیشه به همان شکل می‌ماند اما مجبور شدند بعد از شکست در انتخابات مجلس هفتم به هاشمی پناه ببرند.
یادداشت‌های آقای هاشمی دارای اُریب است/ناآرامی‌های اخیر و آشوب‌های دهه 70 شبیه یکدیگر است