یمن روسیه را از فروش تسلیحات به عربستان بر حذر داشت

یمن روسیه را از فروش تسلیحات به عربستان بر حذر داشت
ایرنا نوشت: هیات عالی علما و نمایندگان منطقه ای مقاومت یمن با اشاره به تداوم جنایات ضد انسانی ائتلاف سعودی در قتل عام مردم این کشور، از روسیه خواست از فروش جنگ افزار به عربستان خودداری کند.

یمن روسیه را از فروش تسلیحات به عربستان بر حذر داشت

ایرنا نوشت: هیات عالی علما و نمایندگان منطقه ای مقاومت یمن با اشاره به تداوم جنایات ضد انسانی ائتلاف سعودی در قتل عام مردم این کشور، از روسیه خواست از فروش جنگ افزار به عربستان خودداری کند.
یمن روسیه را از فروش تسلیحات به عربستان بر حذر داشت

تلگرام