یکی از روش‌های دشمن ترور شخصیتی است/ غده سرطانی استکبار جهانی به دنبال به حاشیه کشاندن فلسطین و آزادی قدس است/ تفکر انقلابی در اقتصاد مشکلات را حل می‌کند

یکی از روش‌های دشمن ترور شخصیتی است/ غده سرطانی استکبار جهانی به دنبال به حاشیه کشاندن فلسطین و آزادی قدس است/ تفکر انقلابی در اقتصاد مشکلات را حل می‌کند
تولیت آستان قدس رضوی با بیان اینکه حق را باطل نشان دادن و بالعکس کار دشمن است، تصریح کرد: یکی از روش‌‌های دشمنان ترور شخصیتی است.

یکی از روش‌های دشمن ترور شخصیتی است/ غده سرطانی استکبار جهانی به دنبال به حاشیه کشاندن فلسطین و آزادی قدس است/ تفکر انقلابی در اقتصاد مشکلات را حل می‌کند

تولیت آستان قدس رضوی با بیان اینکه حق را باطل نشان دادن و بالعکس کار دشمن است، تصریح کرد: یکی از روش‌‌های دشمنان ترور شخصیتی است.
یکی از روش‌های دشمن ترور شخصیتی است/ غده سرطانی استکبار جهانی به دنبال به حاشیه کشاندن فلسطین و آزادی قدس است/ تفکر انقلابی در اقتصاد مشکلات را حل می‌کند