یک «سَم سفید دیگر» که هر روز می‌خوریم!

یک «سَم سفید دیگر» که هر روز می‌خوریم!
ایسنا نوشت: کارشناسان تغذیه و سلامت نسبت به مصرف روزانه یک ماده سمی سفید رنگ دیگر به جز نمک و شکر موسوم به “مونوسدیم گلوتامات” هشدار دادند.

یک «سَم سفید دیگر» که هر روز می‌خوریم!

ایسنا نوشت: کارشناسان تغذیه و سلامت نسبت به مصرف روزانه یک ماده سمی سفید رنگ دیگر به جز نمک و شکر موسوم به “مونوسدیم گلوتامات” هشدار دادند.
یک «سَم سفید دیگر» که هر روز می‌خوریم!