یک پرسپولیسی به خاطر رفتن نوراللهی به خدمت گریه می‌کند

یک پرسپولیسی به خاطر رفتن نوراللهی به خدمت گریه می‌کند
مدافع راست ملی‌پوش پرسپولیس اعلام کرد که نمی تواند برای جدایی هم تیمی‌اش جلوی گریه خود را بگیرد.

یک پرسپولیسی به خاطر رفتن نوراللهی به خدمت گریه می‌کند

مدافع راست ملی‌پوش پرسپولیس اعلام کرد که نمی تواند برای جدایی هم تیمی‌اش جلوی گریه خود را بگیرد.
یک پرسپولیسی به خاطر رفتن نوراللهی به خدمت گریه می‌کند