یک کمد بخر و منظم‌ترین مدل از خودت باش

یک کمد بخر و منظم‌ترین مدل از خودت باش
وارد اتاق می‌شوید؛‌ پیراهن مورد علاقه‌‌ی شما روی زمین افتاده است، یک لنگه از جوراب‌تان را پیدا نمی‌کنید، هیچ ایده‌ای ندارید که کمربندتان کجاست. کاملا عصبانی هستید و نمی‌دانید چطور روزتان را شروع کنید. بهتر است یه کمد بخرید و لباس‌هایتان را به صورت منظم در آن بچینید و روزتان را زیباتر شروع کنید، تا همه چیز را بهتر انجام دهید.

یک کمد بخر و منظم‌ترین مدل از خودت باش

وارد اتاق می‌شوید؛‌ پیراهن مورد علاقه‌‌ی شما روی زمین افتاده است، یک لنگه از جوراب‌تان را پیدا نمی‌کنید، هیچ ایده‌ای ندارید که کمربندتان کجاست. کاملا عصبانی هستید و نمی‌دانید چطور روزتان را شروع کنید. بهتر است یه کمد بخرید و لباس‌هایتان را به صورت منظم در آن بچینید و روزتان را زیباتر شروع کنید، تا همه چیز را بهتر انجام دهید.
یک کمد بخر و منظم‌ترین مدل از خودت باش