۱۰ فرمانروای آفرود 2016 را بشناسید

۱۰ فرمانروای آفرود 2016 را بشناسید
اقتصادنیوز در گزارشی از دنیای ماشین نوشت: در جاده‌های خارج از شهر خودروهای متفاوتی در تردد هستند که برای آنها شیب تند مسیر و سنگ‌ها و شن‌های روان با آسفالت کف خیابان فرقی ندارد و می‌توانند عملکرد مناسبی داشته باشند و به‌راحتی از پس محیط‌های خشن برآیند. آنها را معمولا با نام شاسی‌بلند می‌شناسیم.

۱۰ فرمانروای آفرود 2016 را بشناسید

اقتصادنیوز در گزارشی از دنیای ماشین نوشت: در جاده‌های خارج از شهر خودروهای متفاوتی در تردد هستند که برای آنها شیب تند مسیر و سنگ‌ها و شن‌های روان با آسفالت کف خیابان فرقی ندارد و می‌توانند عملکرد مناسبی داشته باشند و به‌راحتی از پس محیط‌های خشن برآیند. آنها را معمولا با نام شاسی‌بلند می‌شناسیم.
۱۰ فرمانروای آفرود 2016 را بشناسید

اندروید