۱۱ شاهزاده سعودی دیگر نیز دستگیر شدند

۱۱ شاهزاده سعودی دیگر نیز دستگیر شدند
دولت عربستان اعلام کرد ۱۱ شاهزاده این کشور در اعتراض به توقف پرداخت قبوض آب و برق و تجمع آنها در برابر کاخ سلطنتی عربستان، دستگیر شدند.

۱۱ شاهزاده سعودی دیگر نیز دستگیر شدند

دولت عربستان اعلام کرد ۱۱ شاهزاده این کشور در اعتراض به توقف پرداخت قبوض آب و برق و تجمع آنها در برابر کاخ سلطنتی عربستان، دستگیر شدند.
۱۱ شاهزاده سعودی دیگر نیز دستگیر شدند