۱۳ خودرو لوکس قاچاق خریداری برای صادرات نداشت/ آهن قراضه‌ خودروها به فروش می‌رسد

۱۳ خودرو لوکس قاچاق خریداری برای صادرات نداشت/ آهن قراضه‌ خودروها به فروش می‌رسد
سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: از آنجا که امکان صدور اتومبیل‌های لوکس قاچاق وارد شده به کشور وجود نداشت سازمان جمع‌آوری اموال تملیکی تصمیم گرفت تا این خودروها تبدیل به آهن قراضه شود و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز هم از این تصمیم حمایت می‌کند.

۱۳ خودرو لوکس قاچاق خریداری برای صادرات نداشت/ آهن قراضه‌ خودروها به فروش می‌رسد

سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: از آنجا که امکان صدور اتومبیل‌های لوکس قاچاق وارد شده به کشور وجود نداشت سازمان جمع‌آوری اموال تملیکی تصمیم گرفت تا این خودروها تبدیل به آهن قراضه شود و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز هم از این تصمیم حمایت می‌کند.
۱۳ خودرو لوکس قاچاق خریداری برای صادرات نداشت/ آهن قراضه‌ خودروها به فروش می‌رسد

ابزار رسانه