۱۶۵ پس لرزه هم نتوانست غیرت کرمانشاه را خاک کند‌/ ۱۰۰ روز پس از زلزله، بر هم‌نشینان «آنوبانی‌نی» چه می‌گذرد؟+عکس

۱۶۵ پس لرزه هم نتوانست غیرت کرمانشاه را خاک کند‌/ ۱۰۰ روز پس از زلزله، بر هم‌نشینان «آنوبانی‌نی» چه می‌گذرد؟+عکس
بیش از ۱۰۰ روز از زلزله سرپل ذهاب گذشته؛ پس‌لرزه‌ها هم آرام گرفتند و دیگر تن مردمی که زندگی‌شان به آنی جلوی چشم‌هایشان تبدیل به تلی از خاک شد، را نمی‌لرزاند اما…

۱۶۵ پس لرزه هم نتوانست غیرت کرمانشاه را خاک کند‌/ ۱۰۰ روز پس از زلزله، بر هم‌نشینان «آنوبانی‌نی» چه می‌گذرد؟+عکس

بیش از ۱۰۰ روز از زلزله سرپل ذهاب گذشته؛ پس‌لرزه‌ها هم آرام گرفتند و دیگر تن مردمی که زندگی‌شان به آنی جلوی چشم‌هایشان تبدیل به تلی از خاک شد، را نمی‌لرزاند اما…
۱۶۵ پس لرزه هم نتوانست غیرت کرمانشاه را خاک کند‌/ ۱۰۰ روز پس از زلزله، بر هم‌نشینان «آنوبانی‌نی» چه می‌گذرد؟+عکس