۳۰ حمله هوایی ائتلاف سعودی به غرب یمن

۳۰ حمله هوایی ائتلاف سعودی به غرب یمن
منابع خبری از ۳۰ بار حمله هوایی ائتلاف سعودی به منطقه «راس عیسی» در غرب یمن طی ۱۵ دقیقه خبر دادند.

۳۰ حمله هوایی ائتلاف سعودی به غرب یمن

منابع خبری از ۳۰ بار حمله هوایی ائتلاف سعودی به منطقه «راس عیسی» در غرب یمن طی ۱۵ دقیقه خبر دادند.
۳۰ حمله هوایی ائتلاف سعودی به غرب یمن