۵ پیروزی و یک شکست برای نمایندگان کشورمان در مسابقات چهار وزن دوم

۵ پیروزی و یک شکست برای نمایندگان کشورمان در مسابقات چهار وزن دوم
مسابقات چهار وزن دوم رقابت‌های کشتی فرنگی زیر ۲۳ سال جهان (امیدها) از صبح امروز در حال برگزاری است.

۵ پیروزی و یک شکست برای نمایندگان کشورمان در مسابقات چهار وزن دوم

مسابقات چهار وزن دوم رقابت‌های کشتی فرنگی زیر ۲۳ سال جهان (امیدها) از صبح امروز در حال برگزاری است.
۵ پیروزی و یک شکست برای نمایندگان کشورمان در مسابقات چهار وزن دوم