۶۷ نقطه پرتصادف کشور متعلق به اصفهان است

۶۷ نقطه پرتصادف کشور متعلق به اصفهان است
معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان اصفهان گفت: 67 نقطه از 109 نقطه پرتصادف استان اصفهان در میانگین نقاط پرتصادف مصوب کشور به ثبت رسیده که با همین اولویت‌ درصدد حذف نقاط تصادف‌خیز هستیم و اولویت ما همین 67 نقطه است و امیدواریم گامی مؤثر در جهت کاهش تلفات جاده‌ای برداریم.

۶۷ نقطه پرتصادف کشور متعلق به اصفهان است

معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان اصفهان گفت: 67 نقطه از 109 نقطه پرتصادف استان اصفهان در میانگین نقاط پرتصادف مصوب کشور به ثبت رسیده که با همین اولویت‌ درصدد حذف نقاط تصادف‌خیز هستیم و اولویت ما همین 67 نقطه است و امیدواریم گامی مؤثر در جهت کاهش تلفات جاده‌ای برداریم.
۶۷ نقطه پرتصادف کشور متعلق به اصفهان است