11 آذر به‌عنوان «روز لرستان» نامگذاری می‌شود

11 آذر به‌عنوان «روز لرستان» نامگذاری می‌شود
رئیس شورای سیاستگذاری «بنیاد بیعت و مردم‌سالاری»، از نامگذاری روز 11 اذر بنام روز لرستان خبر داد.

11 آذر به‌عنوان «روز لرستان» نامگذاری می‌شود

رئیس شورای سیاستگذاری «بنیاد بیعت و مردم‌سالاری»، از نامگذاری روز 11 اذر بنام روز لرستان خبر داد.
11 آذر به‌عنوان «روز لرستان» نامگذاری می‌شود