12 اسفند؛تعیین تکلیف ویدیوچک برای جام جهانی

12 اسفند؛تعیین تکلیف ویدیوچک برای جام جهانی
رئیس فیفا تصمیم‌گیری نهایی درباره استفاده از سیستم ویدئوچک در جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه را به سوم مارس موکول کرد.

12 اسفند؛تعیین تکلیف ویدیوچک برای جام جهانی

رئیس فیفا تصمیم‌گیری نهایی درباره استفاده از سیستم ویدئوچک در جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه را به سوم مارس موکول کرد.
12 اسفند؛تعیین تکلیف ویدیوچک برای جام جهانی