23 شهید گمنام در واحدهای دانشگاه آزاد تشییع و خاکسپاری می‌شوند

23 شهید گمنام در واحدهای دانشگاه آزاد تشییع و خاکسپاری می‌شوند
مدیرکل فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی گفت: پیکرهای 23 شهید گمنام دوران دفاع مقدس، همزمان با ایام فاطمیه (س) در 13 واحد دانشگاه آزاد اسلامی تشییع و تدفین خواهند شد.

23 شهید گمنام در واحدهای دانشگاه آزاد تشییع و خاکسپاری می‌شوند

مدیرکل فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی گفت: پیکرهای 23 شهید گمنام دوران دفاع مقدس، همزمان با ایام فاطمیه (س) در 13 واحد دانشگاه آزاد اسلامی تشییع و تدفین خواهند شد.
23 شهید گمنام در واحدهای دانشگاه آزاد تشییع و خاکسپاری می‌شوند