235 کشته و بیش از یکصد مجروح در حمله تروریستی به یک مسجد در صحرای سینا

235 کشته و بیش از یکصد مجروح در حمله تروریستی به یک مسجد در صحرای سینا
در حمله افراد مسلح به یک مسجد در منطقه «صحرای سینا» در مصر، حداقل 200 نفر کشته و بیش از یکصد نفر مجروح شدند.

235 کشته و بیش از یکصد مجروح در حمله تروریستی به یک مسجد در صحرای سینا

در حمله افراد مسلح به یک مسجد در منطقه «صحرای سینا» در مصر، حداقل 200 نفر کشته و بیش از یکصد نفر مجروح شدند.
235 کشته و بیش از یکصد مجروح در حمله تروریستی به یک مسجد در صحرای سینا