25 بار زندان رفتم/رژیم شاه در عبادتگاه بهایی‌ها شکنجه‌ام کرد/ماجرای فوتبال بازی کردن آیت‌الله طالقانی

25 بار زندان رفتم/رژیم شاه در عبادتگاه بهایی‌ها شکنجه‌ام کرد/ماجرای فوتبال بازی کردن آیت‌الله طالقانی
حجت‌الاسلام شجونی گفت: 25 بار زندان رفتم تا قبل از تشکیل ساواک در زندان راحتی بیشتری داشتیم حتی می‌توانستیم فوتبال بازی کنیم و گاهی هم به آیت‌الله طالقانی می‌گفتیم که برایمان شوتی بزنند.

25 بار زندان رفتم/رژیم شاه در عبادتگاه بهایی‌ها شکنجه‌ام کرد/ماجرای فوتبال بازی کردن آیت‌الله طالقانی

حجت‌الاسلام شجونی گفت: 25 بار زندان رفتم تا قبل از تشکیل ساواک در زندان راحتی بیشتری داشتیم حتی می‌توانستیم فوتبال بازی کنیم و گاهی هم به آیت‌الله طالقانی می‌گفتیم که برایمان شوتی بزنند.
25 بار زندان رفتم/رژیم شاه در عبادتگاه بهایی‌ها شکنجه‌ام کرد/ماجرای فوتبال بازی کردن آیت‌الله طالقانی

دانلود shareit