3 کشته و 9 زخمی بر اثر تیراندازی‌های یک روز در شیکاگو

3 کشته و 9 زخمی بر اثر تیراندازی‌های یک روز در شیکاگو
در ادامه خبرها درباره خشونت‌ها در آمریکا، از شیکاگو خبر رسیده که تنها در 24 ساعت اخیر بر اثر خشونت‌های مسلحانه 3 نفر کشته و 9 تن دیگر زخمی شدند.

3 کشته و 9 زخمی بر اثر تیراندازی‌های یک روز در شیکاگو

در ادامه خبرها درباره خشونت‌ها در آمریکا، از شیکاگو خبر رسیده که تنها در 24 ساعت اخیر بر اثر خشونت‌های مسلحانه 3 نفر کشته و 9 تن دیگر زخمی شدند.
3 کشته و 9 زخمی بر اثر تیراندازی‌های یک روز در شیکاگو

ابزار رسانه