4 شهید و مجروح در اثر اصابت گلوله تانک‌های رژیم صهیونیستی به غزه

4 شهید و مجروح در اثر اصابت گلوله تانک‌های رژیم صهیونیستی به غزه
درپی شلیک تانک‌های رژیم صهیونیستی به روی گروهی از فلسطینیان در باریکه غزه، 2 تن شهید و 2 نفر دیگر زخمی شدند.

4 شهید و مجروح در اثر اصابت گلوله تانک‌های رژیم صهیونیستی به غزه

درپی شلیک تانک‌های رژیم صهیونیستی به روی گروهی از فلسطینیان در باریکه غزه، 2 تن شهید و 2 نفر دیگر زخمی شدند.
4 شهید و مجروح در اثر اصابت گلوله تانک‌های رژیم صهیونیستی به غزه