5 سفر مقام ترکیه‌ای به دمشق/ بزودی حلب به آغوش سوریه بازمیگردد

5 سفر مقام ترکیه‌ای به دمشق/ بزودی حلب به آغوش سوریه بازمیگردد
معاون حزب چپگرای «الوطن» ترکیه با بیان اینکه طی چهار ماه اخیر پنج بار به سوریه رفته و حتی با بشار اسد نیز دیدار کرده، گفت که شاید نمایندگان دستگاه اطلاعاتی دو کشور با هم دیدارهایی داشته‌اند.

5 سفر مقام ترکیه‌ای به دمشق/ بزودی حلب به آغوش سوریه بازمیگردد

معاون حزب چپگرای «الوطن» ترکیه با بیان اینکه طی چهار ماه اخیر پنج بار به سوریه رفته و حتی با بشار اسد نیز دیدار کرده، گفت که شاید نمایندگان دستگاه اطلاعاتی دو کشور با هم دیدارهایی داشته‌اند.
5 سفر مقام ترکیه‌ای به دمشق/ بزودی حلب به آغوش سوریه بازمیگردد

دانلود نرم افزار