5 فیلم برتر آرای تماشاگران اعلام شد

5 فیلم برتر آرای تماشاگران اعلام شد
در دهمین روز از برگزاری جشنواره فیلم فجر 5 فیلم برتر آرای تماشاگران توسط ستاد انتخاب فیلم برگزیده از نگاه تماشاگران اعلام شد.

5 فیلم برتر آرای تماشاگران اعلام شد

در دهمین روز از برگزاری جشنواره فیلم فجر 5 فیلم برتر آرای تماشاگران توسط ستاد انتخاب فیلم برگزیده از نگاه تماشاگران اعلام شد.
5 فیلم برتر آرای تماشاگران اعلام شد