6 پرسپولیسی و 2 استقلالی در جدیدترین لیست کی‌روش/ فقط لژیونری‌های قطر هستند

6 پرسپولیسی و 2 استقلالی در جدیدترین لیست کی‌روش/ فقط لژیونری‌های قطر هستند
کارلوس کی‌روش برای برگزاری اردوی ایتالیا، 25 بازیکن را به تیم ملی دعوت کرد که در این لیست 6 پرسپولیسی و 2 استقلالی دیده می‌شود.

6 پرسپولیسی و 2 استقلالی در جدیدترین لیست کی‌روش/ فقط لژیونری‌های قطر هستند

کارلوس کی‌روش برای برگزاری اردوی ایتالیا، 25 بازیکن را به تیم ملی دعوت کرد که در این لیست 6 پرسپولیسی و 2 استقلالی دیده می‌شود.
6 پرسپولیسی و 2 استقلالی در جدیدترین لیست کی‌روش/ فقط لژیونری‌های قطر هستند

ماشین های جدید