7هزار متر زمین از چنگال زمین خواران در ایلام آزاد شد

7هزار متر زمین از چنگال زمین خواران در ایلام آزاد شد
مدیرکل راه و شهرسازی استان ایلام گفت: از شروع سال جدید تاکنون توسط یگان حفاظت اداره کل راه و شهرسازی استان بیش از 7 هزار متر از اراضی ملی و دولتی شهر ایلام رفع تصرف‌ شده است.

7هزار متر زمین از چنگال زمین خواران در ایلام آزاد شد

مدیرکل راه و شهرسازی استان ایلام گفت: از شروع سال جدید تاکنون توسط یگان حفاظت اداره کل راه و شهرسازی استان بیش از 7 هزار متر از اراضی ملی و دولتی شهر ایلام رفع تصرف‌ شده است.
7هزار متر زمین از چنگال زمین خواران در ایلام آزاد شد

خرید بک لینک