823 شبه‌نظامی کُرد در عملیات شاخه زیتون از پای درآمدند

823 شبه‌نظامی کُرد در عملیات شاخه زیتون از پای درآمدند
ارتش ترکیه اعلام کرد که با کشته شدن 18 شبه‌نظامی کُرد طی حملات شب گذشته، تلفات نیروهای دموکراتیک سوریه در جریان عملیات شاخه زیتون به 823 نفر افزایش یافت.

823 شبه‌نظامی کُرد در عملیات شاخه زیتون از پای درآمدند

ارتش ترکیه اعلام کرد که با کشته شدن 18 شبه‌نظامی کُرد طی حملات شب گذشته، تلفات نیروهای دموکراتیک سوریه در جریان عملیات شاخه زیتون به 823 نفر افزایش یافت.
823 شبه‌نظامی کُرد در عملیات شاخه زیتون از پای درآمدند