کتاب جنجالی «آتش و خشم» در بازار نشر ایران/ تحولات درونی کاخ سفید با چاشنی ادبیات

کتاب جنجالی «آتش و خشم» در بازار نشر ایران/ تحولات درونی کاخ سفید با چاشنی ادبیات
انتشارات «کتاب سده» در آینده‌ نزدیک کتاب جنجالی «آتش و خشم» را با ترجمه‌ی محمدرضا اربابی منتشر می‌کند، این اثر روایتی مستند و داستان‌گونه با چاشنی ادبیات از داخل کاخ سفید دارد.

کتاب جنجالی «آتش و خشم» در بازار نشر ایران/ تحولات درونی کاخ سفید با چاشنی ادبیات

انتشارات «کتاب سده» در آینده‌ نزدیک کتاب جنجالی «آتش و خشم» را با ترجمه‌ی محمدرضا اربابی منتشر می‌کند، این اثر روایتی مستند و داستان‌گونه با چاشنی ادبیات از داخل کاخ سفید دارد.
کتاب جنجالی «آتش و خشم» در بازار نشر ایران/ تحولات درونی کاخ سفید با چاشنی ادبیات