واشنگتن، خواستار «آزادی فوری» سران فتنه شد

واشنگتن، خواستار «آزادی فوری» سران فتنه شد
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با انتشار بیانیه‌ای مداخله‌جویانه در امور داخلی ایران، خواستار «آزادی فوری» سران فتنه شد.

واشنگتن، خواستار «آزادی فوری» سران فتنه شد

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با انتشار بیانیه‌ای مداخله‌جویانه در امور داخلی ایران، خواستار «آزادی فوری» سران فتنه شد.
واشنگتن، خواستار «آزادی فوری» سران فتنه شد