مستند «آلان» و «چیا» درحال ساخت است/ روایت یافتن خانواده پس از 28 سال

مستند «آلان» و «چیا» درحال ساخت است/ روایت یافتن خانواده پس از 28 سال
مستند «آلان» و «چیا» کودکانی که پس از 28 سال خانواده‌های خود را در حلبچه یافتند، درحال ساخت است.

مستند «آلان» و «چیا» درحال ساخت است/ روایت یافتن خانواده پس از 28 سال

مستند «آلان» و «چیا» کودکانی که پس از 28 سال خانواده‌های خود را در حلبچه یافتند، درحال ساخت است.
مستند «آلان» و «چیا» درحال ساخت است/ روایت یافتن خانواده پس از 28 سال

وبلاگ اطلاعات

باران دانلود