لابی «آیپک» خواستار فشار بیشتر علیه ایران شد

لابی «آیپک» خواستار فشار بیشتر علیه ایران شد
لابی آیپک ضمن استقبال از تحریم‌های جدیدی که وزارت خزانه‌داری آمریکا علیه ایران وضع کرد، خواستار فشار بیشتر بر این کشور شد.

لابی «آیپک» خواستار فشار بیشتر علیه ایران شد

لابی آیپک ضمن استقبال از تحریم‌های جدیدی که وزارت خزانه‌داری آمریکا علیه ایران وضع کرد، خواستار فشار بیشتر بر این کشور شد.
لابی «آیپک» خواستار فشار بیشتر علیه ایران شد