«ابد و یک روز» خواب را از چشم اهالی رسانه پراند

نمایش فیلم «ابد و یک روز» نخستین فیلم بلند سعید روستایی در کاخ جشنواره با استقبال تماشاگران روبرو شد.

باشگاه خبری ورزشی

آگهی استخدام