مراسم چهلم شهید مدافع حرم «ابوالفضل نیک‌زاد» فردا برگزار می‌شود

مراسم چهلم شهید مدافع حرم «ابوالفضل نیک‌زاد» فردا برگزار می‌شود
مراسم چهلمین روز شهادت پاسدار شهید مدافع حرم «ابوالفضل نیک‌زاد» فردا با حضور امت شهید‌پرور در تهران برگزار می‌شود.

مراسم چهلم شهید مدافع حرم «ابوالفضل نیک‌زاد» فردا برگزار می‌شود

مراسم چهلمین روز شهادت پاسدار شهید مدافع حرم «ابوالفضل نیک‌زاد» فردا با حضور امت شهید‌پرور در تهران برگزار می‌شود.
مراسم چهلم شهید مدافع حرم «ابوالفضل نیک‌زاد» فردا برگزار می‌شود

دانلود سرا