مذاکرات سازمان اطلاعات ترکیه با ایران و روسیه درباره سرنوشت «ادلب»

مذاکرات سازمان اطلاعات ترکیه با ایران و روسیه درباره سرنوشت «ادلب»
رئیس جمهور ترکیه از مذاکرات سازمان اطلاعات کشورش با ایران و روسیه برای رسیدن به توافق درباره سرنوشت شهر «ادلب» خبر داد.

مذاکرات سازمان اطلاعات ترکیه با ایران و روسیه درباره سرنوشت «ادلب»

رئیس جمهور ترکیه از مذاکرات سازمان اطلاعات کشورش با ایران و روسیه برای رسیدن به توافق درباره سرنوشت شهر «ادلب» خبر داد.
مذاکرات سازمان اطلاعات ترکیه با ایران و روسیه درباره سرنوشت «ادلب»