صادق‌زاده: اصلاحات از درون آموزش و پرورش به نتیجه نمی‌رسد/ رجبی: اکثر ایده‌های نوین نظام آموزشی در مدارس سمپاد کلید خورد

صادق‌زاده: اصلاحات از درون آموزش و پرورش به نتیجه نمی‌رسد/ رجبی: اکثر ایده‌های نوین نظام آموزشی در مدارس سمپاد کلید خورد
عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس گفت: آموزش و پرورش، نهاد گسترده‌ای است که اصلاحات از درون برای آن به نتیجه نمی‌رسد و حرکت به سمت تغییر و اصلاح در آموزش و پرورش به عنوان یک کار سازمانی و نهادی، یک خیال غیرواقعی است.

صادق‌زاده: اصلاحات از درون آموزش و پرورش به نتیجه نمی‌رسد/ رجبی: اکثر ایده‌های نوین نظام آموزشی در مدارس سمپاد کلید خورد

عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس گفت: آموزش و پرورش، نهاد گسترده‌ای است که اصلاحات از درون برای آن به نتیجه نمی‌رسد و حرکت به سمت تغییر و اصلاح در آموزش و پرورش به عنوان یک کار سازمانی و نهادی، یک خیال غیرواقعی است.
صادق‌زاده: اصلاحات از درون آموزش و پرورش به نتیجه نمی‌رسد/ رجبی: اکثر ایده‌های نوین نظام آموزشی در مدارس سمپاد کلید خورد

کارگردان «از لاک جیغ تا خدا» مستند «گردونه» را کلید زد

کارگردان «از لاک جیغ تا خدا» مستند «گردونه» را کلید زد
کارگردان «از لاک جیغ تا خدا» در یک مجموعه جدید سراغ سبک زندگی اسلامی رفت و دختران شوخ و سرزنده‌ای را به تصویر کشید که در عین حال مقید به رعایت حجاب و مسایل اسلامی هستند.

کارگردان «از لاک جیغ تا خدا» مستند «گردونه» را کلید زد

کارگردان «از لاک جیغ تا خدا» در یک مجموعه جدید سراغ سبک زندگی اسلامی رفت و دختران شوخ و سرزنده‌ای را به تصویر کشید که در عین حال مقید به رعایت حجاب و مسایل اسلامی هستند.
کارگردان «از لاک جیغ تا خدا» مستند «گردونه» را کلید زد