وضع ناآرام غزه؛ دو شهید و ادامه حملات «اسرائیل»

وضع ناآرام غزه؛ دو شهید و ادامه حملات «اسرائیل»
ساکنان نوار غزه در 24 ساعت اخیر اوضاع ناآرامی پشت سر گذاشتند، توپخانه و جنگنده‌های رژیم صهیونیستی چندین نوبت این منطقه را هدف قرار دادند که حداقل دو نفر بر اثر حملات شهید شدند.

وضع ناآرام غزه؛ دو شهید و ادامه حملات «اسرائیل»

ساکنان نوار غزه در 24 ساعت اخیر اوضاع ناآرامی پشت سر گذاشتند، توپخانه و جنگنده‌های رژیم صهیونیستی چندین نوبت این منطقه را هدف قرار دادند که حداقل دو نفر بر اثر حملات شهید شدند.
وضع ناآرام غزه؛ دو شهید و ادامه حملات «اسرائیل»