هنیه: تا «اشغالگر» هست، حماس «خلعِ سلاح» نمی‌شود

هنیه: تا «اشغالگر» هست، حماس «خلعِ سلاح» نمی‌شود
رئیس دفتر سیاسی حماس همزمان با «آشتی ملی» اعلام کرد، تا زمانی که صهیونیست‌های اشغالگر وجود دارند، سلاح مقاومت نیز باید وجود داشته باشد.

هنیه: تا «اشغالگر» هست، حماس «خلعِ سلاح» نمی‌شود

رئیس دفتر سیاسی حماس همزمان با «آشتی ملی» اعلام کرد، تا زمانی که صهیونیست‌های اشغالگر وجود دارند، سلاح مقاومت نیز باید وجود داشته باشد.
هنیه: تا «اشغالگر» هست، حماس «خلعِ سلاح» نمی‌شود