«افکار متضاد» مانع از گسترش روابط ما با غرب می‌شود!/وقتی به فرایند قانونی می‌گویند«لباس‌فروشی» و «رستوران»!

تلاش جریان سیاسی خاص برای اوکراینیزه کردن ایران و وقتی به فرایند قانونی می‌گویند«لباس‌فروشی» و «رستوران»! از جمله مفاهیمی هستند که در بسته امروز گزارش تحلیلی خبرگزاری فارس، آنها را مورد آنالیز قرار داده‌ایم.

اس ام اس جدید

قرآن