فیلم/لحظه سقوط جنگنده «اف-16» رژیم صهیونیستی

فیلم/لحظه سقوط جنگنده «اف-16» رژیم صهیونیستی
رسانه‌های رژیم صهیونیستی فیلمی را که گفته می‌شود مربوط به لحظه ساقط شدن جنگنده این رژیم در جولان اشغالی است، منتشر کردند.

فیلم/لحظه سقوط جنگنده «اف-16» رژیم صهیونیستی

رسانه‌های رژیم صهیونیستی فیلمی را که گفته می‌شود مربوط به لحظه ساقط شدن جنگنده این رژیم در جولان اشغالی است، منتشر کردند.
فیلم/لحظه سقوط جنگنده «اف-16» رژیم صهیونیستی