تروریست‌های تحت حمایت آمریکا در «التنف» تسلیم ارتش سوریه شدند

تروریست‌های تحت حمایت آمریکا در «التنف» تسلیم ارتش سوریه شدند
برخی اعضای گروهک «جیش مغاویر الثوره» در پی انتشار اخباری درباره عقب‌نشین قریب‌الوقوع آمریکا از تنف، اعلام کردند از آغاز قصد مبارزه با ارتش سوریه را نداشته‌اند.

تروریست‌های تحت حمایت آمریکا در «التنف» تسلیم ارتش سوریه شدند

برخی اعضای گروهک «جیش مغاویر الثوره» در پی انتشار اخباری درباره عقب‌نشین قریب‌الوقوع آمریکا از تنف، اعلام کردند از آغاز قصد مبارزه با ارتش سوریه را نداشته‌اند.
تروریست‌های تحت حمایت آمریکا در «التنف» تسلیم ارتش سوریه شدند