قدرت دریایی نیروهای یمنی و ناکامی ائتلاف در اشغال بندر «الحدیده»

قدرت دریایی نیروهای یمنی و ناکامی ائتلاف در اشغال بندر «الحدیده»
تحلیلگران یمنی توان جنگاوری و دفاعی نیروی دریایی یمن را در دنیا منحصر به فرد توصیف و تاکید کردند، ائتلاف سعودی می‌داند که در صورت تجاوز به بندر «الحدیده» بنادر و کشتی‌های تجاری آنها هدف موشک‌های یمنی‌ها قرار می‌گیرد.

قدرت دریایی نیروهای یمنی و ناکامی ائتلاف در اشغال بندر «الحدیده»

تحلیلگران یمنی توان جنگاوری و دفاعی نیروی دریایی یمن را در دنیا منحصر به فرد توصیف و تاکید کردند، ائتلاف سعودی می‌داند که در صورت تجاوز به بندر «الحدیده» بنادر و کشتی‌های تجاری آنها هدف موشک‌های یمنی‌ها قرار می‌گیرد.
قدرت دریایی نیروهای یمنی و ناکامی ائتلاف در اشغال بندر «الحدیده»