تسلط «الحشد الشعبی» بر تونل‎ها و پایگاه‎های «الرایات البیضاء» در طوزخورماتو

تسلط «الحشد الشعبی» بر تونل‎ها و پایگاه‎های «الرایات البیضاء» در طوزخورماتو
نیروهای داوطلب مردمی عراق طی سلسله عملیات‌هایی در شرق شهر طوزخورماتو، بر چندین تونل متعلق به گروه تروریستی «الرایات البیضاء» (پرچم‌های سفید) و مواضع آنها مسلط شدند.

تسلط «الحشد الشعبی» بر تونل‎ها و پایگاه‎های «الرایات البیضاء» در طوزخورماتو

نیروهای داوطلب مردمی عراق طی سلسله عملیات‌هایی در شرق شهر طوزخورماتو، بر چندین تونل متعلق به گروه تروریستی «الرایات البیضاء» (پرچم‌های سفید) و مواضع آنها مسلط شدند.
تسلط «الحشد الشعبی» بر تونل‎ها و پایگاه‎های «الرایات البیضاء» در طوزخورماتو