«السیسی» دوباره برای انتخابات ریاست جمهوری مصر نامزد شد

«السیسی» دوباره برای انتخابات ریاست جمهوری مصر نامزد شد
رئیس جمهور مصر از نامزدی خود برای انتخابات ریاست جمهوری این کشور خبر داد که قرار است در ماه مارس برگزار شود.

«السیسی» دوباره برای انتخابات ریاست جمهوری مصر نامزد شد

رئیس جمهور مصر از نامزدی خود برای انتخابات ریاست جمهوری این کشور خبر داد که قرار است در ماه مارس برگزار شود.
«السیسی» دوباره برای انتخابات ریاست جمهوری مصر نامزد شد