آزادسازی 75 درصد شهر «القیاره» در جنوب موصل

آزادسازی 75 درصد شهر «القیاره» در جنوب موصل
نیروهای ارتش عراق و الحشد الشعبی در داخل شهر «القیاره» در جنوب موصل توانسته‌اند از سه محور پیشروی کرده و بیشتر مناطق شهر را آزاد کنند.

آزادسازی 75 درصد شهر «القیاره» در جنوب موصل

نیروهای ارتش عراق و الحشد الشعبی در داخل شهر «القیاره» در جنوب موصل توانسته‌اند از سه محور پیشروی کرده و بیشتر مناطق شهر را آزاد کنند.
آزادسازی 75 درصد شهر «القیاره» در جنوب موصل

اتومبیل