«المصدرنیوز» با رد ادعای «BBC فارسی»: منابع عکس ما از همدان از داخل ایران نیست

«المصدرنیوز» با رد ادعای «BBC فارسی»: منابع عکس ما از همدان از داخل ایران نیست
وبگاه خبری «المصدر نیوز» که گفته‌ می‌شود تصاویر اولیه از هواپیماهای روسیه در همدان را منتشر کرده بود، امروز ادعای جدید شبکه بی‌بی‌سی فارسی را در این خصوص رد کرد.

«المصدرنیوز» با رد ادعای «BBC فارسی»: منابع عکس ما از همدان از داخل ایران نیست

وبگاه خبری «المصدر نیوز» که گفته‌ می‌شود تصاویر اولیه از هواپیماهای روسیه در همدان را منتشر کرده بود، امروز ادعای جدید شبکه بی‌بی‌سی فارسی را در این خصوص رد کرد.
«المصدرنیوز» با رد ادعای «BBC فارسی»: منابع عکس ما از همدان از داخل ایران نیست

عکس جدید اینستاگرام