«اندیشکده اقلیم و آمایش» بسیج اساتید کشور آغاز به کار کرد

«اندیشکده اقلیم و آمایش» بسیج اساتید کشور آغاز به کار کرد
با حضور فرمانده نیروی هوافضای سپاه و جمعی از شخصیت‌های کشوری و لشکری از «اندیشکده اقلیم و آمایش» بسیج اساتید کشور آغاز به کار کرد.

«اندیشکده اقلیم و آمایش» بسیج اساتید کشور آغاز به کار کرد

با حضور فرمانده نیروی هوافضای سپاه و جمعی از شخصیت‌های کشوری و لشکری از «اندیشکده اقلیم و آمایش» بسیج اساتید کشور آغاز به کار کرد.
«اندیشکده اقلیم و آمایش» بسیج اساتید کشور آغاز به کار کرد