«انصارالله» اتهامات آمریکا درباره تجهیز این جنبش به موشک‌های ایرانی را رد کرد

«انصارالله» اتهامات آمریکا درباره تجهیز این جنبش به موشک‌های ایرانی را رد کرد
سخنگوی جنبش انصارالله یمن اتهامات آمریکا علیه ایران مبنی بر تجهیز این جنبش به موشک برای هدف قرار دادن عربستان در ماه گذشته را رد کرد.

«انصارالله» اتهامات آمریکا درباره تجهیز این جنبش به موشک‌های ایرانی را رد کرد

سخنگوی جنبش انصارالله یمن اتهامات آمریکا علیه ایران مبنی بر تجهیز این جنبش به موشک برای هدف قرار دادن عربستان در ماه گذشته را رد کرد.
«انصارالله» اتهامات آمریکا درباره تجهیز این جنبش به موشک‌های ایرانی را رد کرد